Awardit ABs bokslutskommuniké för 2018 släppt

Awardit AB har släppt en bokslutskommuniké för året 2018.

Oktober - December 2018

 • Omsättning: 93,3 mkr (15,6 mkr Oktober - December 2017)
 • EBIT: 16,3 (5,7) mkr
 • EBIT(%): 17,4 (36,8)
 • EBITA: 20,6 (5,8) mkr
 • EBITA(%): 22,1 (37,5)
 • Resulat per aktie efter skatt: 2,14 (0,82) kr

Januari - December 2018

 • Omsättning: 142,9 mkr (47,3 mkr January - December 2017)
 • EBIT: 24,0 (15,7) mkr
 • EBIT(%): 16,8 (33,3)
 • EBITA: 31,2 (16,1) mkr
 • EBITA(%): 21,9 (34,0)
 • Resulat per aktie efter skatt: 3,11 (2,24) kr
 • Styrelsens förslag till utdelning: 2,2 (2,0) kr per aktie